productBanner

ES-100 עם קונזולה EURO SEATING

כיסא ספורט ES-100 עם קונזולה מתוצרת חברת EURO SEATING

מושב "קונכייה" פלסטית מותקן על קונזולה פלדה הרתומה לרום מדרגת הבטון

  • קונזולה פלדה יכולה להיות לכל כיסא בנפרד ויכולה להיות מותקנת על קורות פלדה.
  • רתום של כל כיסא בנפרד עדיף על פני רתום על קורה, מונע מעבר רטט לכל השורה בעת קפיצות. ובמצב של ונדליזם, שבירת כיסא אחד אינו משבית את כל הכיסאות בשורה
  • עמידות בתקן ישראלי 755 לאש עם תעודת מכון התקנים
  • דופן הגב כפולה לשיפור החוזק והעמידות
  • ניתן להזמין את הכיסא לשימוש חיצוני עם תוספת רכיבים לעמידה בקרינת UV
  • אפשרויות התקנה : אצטדיון LA PORTADA CHILE\  

פרויקטים בהם נבחר מוצר זה

המותגים שלנו