בית קולנוע גלובוס פתח תקווה – Irwin Signature

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח