בית קולנוע גלובוס פתח תקווה – Irwin Signature

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח