בית גולדה פתח תקווה – Omsi

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח