בית גולדה פתח תקווה – Omsi

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח