בית קולנוע גלובוס נהרייה -Irwin Signature

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח