אודיטוריום קולנוע בסיס תל נוף Irwin Marquee

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח