אודיטוריום קולנוע בסיס תל נוף Irwin Marquee

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח