אודיטוריום טיסת חייל אויר Irwin-Marquee

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח