קולנוע לב דיזנגוף-Irwin-Signature

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח