אודיטוריום בית ספר קוגל חולון – Citation

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח