מערכת ישיבה לכיתות לימוד אוניברסיטה עברית בניין שפרינצק

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח