מערכת טלסקופית מתנס גדרה

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח