מערכת טלסקופית כיסאות EHEIN אולם ספורט זיסמן

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח