כיתת לימוד מכון חקר הבניה טכניון

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח