היכל מחנה יהודה פת

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח