בינייני האומה Marquee ירושליים

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח