אולם ספורט בית ספר תלם גיבעתיים

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח