אודיטוריום גני שרונים דיור מוגן

אודות הפרויקט

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח