אודיטוריום גני שרונים דיור מוגן

אודות הפרויקט

אדריכלים

מיקום הפרויקט

מפרט טכני

מידע על הלקוח